ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ – แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

 

1. ประโยชน์สูงสุดของการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบคืออะไร

    1. ช่วยรักษาทรัพยากรสารสนเทศ

    2. ช่วยให้สืบค้นได้สะดวกและรวดเร็ว

    3. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

    4. ช่วยให้การตรวจสอบและติดตามทรัพยากรสารสนเทศมีความชัดเจน

2. การจัดหมู่หนังสือ ยึดหลักใดเป็นสำคัญ

    1. ผู้แต่ง                                    

    2. เนื้อเรื่อง

    3. คำประพันธ์                             

    4. ขนาดของหนังสือ 

3. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการจัดหมู่หนังสือ

    1. ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว                                     

    2. หนังสือที่มีเนื้อเรื่องประเภทเดียวกันได้เรียงอยู่ด้วยกัน

    3. เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลเพื่อพิจารณาการจัดซื้อหนังสือ

    4. เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา

4. การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ ใช้ตัวเลขใดเป็นสัญลักษณ์แทนหนังสือประเภท

   วิทยาศาสตร์

    1. 300                                       

    2. 400

    3. 500                                       

    4. 600                    

5. ข้อใดไม่ใช่การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้

    1. ใช้จุดทศนิยมเป็นตัวแบ่งหมวดย่อย

    2. ใช้ตัวเลขหลักพันเป็นตัวแบ่งหมวดย่อย

    3. ใช้ตัวเลขหลักสิบเป็นตัวแบ่งหมวดย่อย                               

    4. ใช้ตัวเลขหลักหน่วยเป็นตัวแบ่งหมวดย่อย

 

 

 

 

6. “ J ” เป็นตัวอักษรที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนหนังสือประเภทใด

    1. นวนิยาย                                  

    2. เรื่องสั้น      

    3. หนังสือแบบเรียน                      

    4. หนังสือสำหรับเยาวชน    

7. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของเลขเรียกหนังสือ

    1. อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง             

    2. อักษรตัวแรกของชื่อหนังสือ          

    3. เลขหมู่กำหนดตามเนื้อหาของหนังสือ                                

    4. เลขหมู่กำหนดตามอักษรตัวแรกของชื่อหนังสือ

 8. การจัดเรียงหนังสือบนชั้น มีขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรก

    1. แยกประเภทของหนังสือ                

    2. เรียงลำดับตามเลขเรียกของหนังสือ

    3. แยกหนังสือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ                               

    4. เรียงตามลำดับตัวอักษรของผู้แต่ง (กรณีผู้แต่งซ้ำกัน)

9. จัดเรียงลำดับขั้นตอนของการจัดเก็บวารสารให้ถูกต้อง

          ก. เย็บเล่ม

          ข. เรียงจากซ้ายไปขวา

          ค. ติดป้ายชื่อวารสารบนชั้นเอียง

          ง. จัดวางบนชั้นวารสารล่วงเวลา

    1. ก ข ค ง                                   

    2. ข ค ง ก            

    3. ค ข ง ก                                   

    4. ก ค ข ง          

10. ทรัพยากรสารสนเทศใดที่มีวิธีการจัดเก็บต่างไปจากข้ออื่น

   1. DVD                                       

   2. E – Book   

   3. Clippings                                  

   4. CD – ROM

Advertisements

One Response to ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ – แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน

  1. กฤษณา พูดว่า:

    ขอบคุณค่ะเป็นบทเรียนสำเร็จรูปที่สวยที่สุดในโลก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: