ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ – กรอบความรู้ที่ 16 – 20

กรอบความรู้ที่ 16 – 20

กรอบที่ 16

เฉลยกรอบที่ 15

เนื้อหา


เลขหมู่ และผู้แต่งซ้ำกัน หมายความว่า หนังสือที่มีเลขหมู่ซ้ำกันและผู้แต่งคนเดียวกัน

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเรียงหนังสือบนชั้น (2)

5. หนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน มีหลายฉบับ เรียงลำดับฉบับ หรือ Copy

6. หนังสือชุด (Volume) เรียงลำดับตามเล่ม

— คำถาม

หนังสือชุด (Volume) เป็นอย่างไร

.

กรอบที่ 17

เฉลยกรอบที่ 16

เนื้อหา

หนังสือชุด (Volume) คือ หนังสือที่ประกอบด้วยหนังสือหลายเล่ม มีเนื้อหาเป็นเรื่องเดียวกัน หรือประเภทเดียวกัน แต่สาระของเนื้อหาแยกกล่าวต่างกันออกไป เช่นหนังสือชุด The Venture of Islam: conscience and history in a world civilization ของ Marshall G.S. Hodgson

Volume 1 วิเคราะห์ถึงโลกทั่วไปก่อนที่จะมีศาสนาอิสลาม สิ่งท้าทายของศาสดา, การประสูติของพระมูหมัด และรัฐมุสลิมในยุคแรกเริ่ม คือ ระหว่าง ค.ศ.652 – 692

Volume 2 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติของอารยธรรมอิสลามที่เป็นสากล จนถึงประมาณ ค.ศ. 1500

Volume 3 การฟื้นฟูของ

อารยธรรมอิสลามครั้งที่ 2

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเรียงหนังสือบนชั้น (3)

7. หนังสือที่ใช้สัญลักษณ์แทนเลขหมู่ ได้แก่ นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสืออ่านเยาวชน ให้เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อผู้แต่งจากซ้ายไปขวา

8. หนังสือที่มีสัญลักษณ์พิเศษเพิ่มเติมไว้เหนือเลขหมู่ ได้แก่ หนังสืออ้างอิง แบบเรียน คู่มือ ให้เรียงตามหมู่ จากน้อยไปหามาก

— คำถาม

หนังสือที่มีสัญลักษณ์พิเศษเพิ่มเติมไว้เหนือเลขหมู่ หมายความว่าอย่างไร

.

กรอบที่ 18

เฉลยกรอบที่ 17

เนื้อหา


หนังสือที่มีสัญลักษณ์พิเศษเพิ่มเติมไว้เหนือเลขหมู่ หมายความว่า หนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสืออ้างอิง หรือหนังสือแบบเรียน หรือหนังสือคู่มือ หนังสือประเภทนี้ นอกเหนือ ไปจากการใช้อักษรย่อของประเภทหนังสือแล้ว ยังมีเลขหมู่ของหนังสือที่บอกเนื้อหาของหนังสือเพิ่มเติมอีกด้วย เช่น

500

ก175ว

หมายถึง หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออ้างอิงในหมวดวิทยาศาสตร์

การจัดเก็บวารสาร

มีวิธีการดังนี้

  • วารสารปัจจุบัน จัดเก็บบนชั้นเอียง เรียงตามลำดับ

ตัวอักษรของชื่อวารสาร จากซ้ายไปขวา จากบนลงล่างตามลำดับ มีป้ายชื่อวารสารติดไว้ที่ชั้นวารสารเพื่อให้เกิด

ความสะดวกในการเก็บเข้าที่

  • วารสารล่วงเวลาไม่เกิน 1 ปี จัดวางไว้ที่ชั้นวารสาร

ล่วงเวลา จัดเรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อวารสาร

  • วารสารล่วงเวลาเกิน 1 ปี เย็บรวมเล่ม จัดให้บริการ

โดยเรียงลำดับตัวอักษรชื่อวารสารและทำดรรชนีวารสารเพื่อค้นหาบทความและเรื่องราวในวารสาร

การเก็บวารสารล่วงเวลาที่เย็บเล่ม เรียงลำดับตามตัวอักษร

— คำถาม เรียงวารสารต่อไปนี้เพื่อการจัดเก็บ

แม่โจ้ สินแพทย์ สารคดี ฉลาดซื้อ กุลสตรี

ขวัญเรือน แพรว

.

กรอบที่ 19

เฉลยกรอบที่ 18

เนื้อหา

เรียงวารสารเพื่อการจัดเก็บตามลำดับตัวอักษรได้ ดังนี้

กุลสตรี ขวัญเรือน ฉลาดซื้อ

แพรว แม่โจ้ สารคดี

สินแพทย์

การจัดเก็บหนังสือพิมพ์

มีวิธีการดังนี้

1.หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน จัดเก็บโดยใส่ไม้แขวนวางไว้บริการที่ชั้นวางหนังสือพิมพ์

2.หนังสือพิมพ์ฉบับเก่าของแต่ละวัน เก็บไว้ที่ชั้นวางหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา จัดเรียงไว้ตามลำดับอักษรชื่อหนังสือพิมพ์

3. หนังสือพิมพ์ที่เก่าเกิน 1 เดือน คัดเลือกบทความที่มีประโยชน์หรือน่าสนใจ และจัดเป็นทำกฤตภาค

— คำถาม

แท่นอ่านหนังสือพิมพ์เป็นที่สำหรับจัดเก็บหนังสือพิมพ์หรือไม่

.

กรอบที่ 20

เฉลยกรอบที่ 19

เนื้อหา

แท่นอ่านหนังสือพิมพ์จัดเป็นที่จัดเก็บหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน

การจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ

มีวิธีการดังนี้

1. จัดที่สำหรับเก็บโสตทัศนวัสดุ โดยแยกต่างหากจากหนังสือ

2. จัดเก็บโสตทัศนวัสดุแยกแต่ละประเภท

3. ให้หมวดหมู่เช่นเดียวกันกับหนังสือ (000 – 900) และ

เรียงลำดับตามหมวดหมู่หนังสือ

การจัดเก็บวัสดุอิเล็กทอนิกส์

มีวิธีการดังนี้

1. จัดที่สำหรับเก็บวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกต่างหากจาก

หนังสือ

2. จัดเก็บวัสดุอิเล็กทรอนิกส์แยกแต่ละประเภท

3. ให้หมวดหมู่เช่นเดียวกันกับหนังสือ (000 – 900) และ

เรียงลำดับตามหมวดหมู่หนังสือ

— คำถาม

เมื่อผู้ใช้ต้องการใช้วัสดุประเภทโสตทัศนวัสดุหรือวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเลือกหยิบเองได้อย่างอิสระหรือไม่

(อ่านคำเฉลยท้ายกรอบเลยนะจ๊ะ)

.

.

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน

เรื่อง ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

ข้อ

ตอบ

ขอชมเชย ถ้าเฉลย ตรงหนูคิด

หากคิดผิด คิดไม่ถูก ดูเฉลย

หวังว่าหนู ได้ความรู้ มากมายเลย

ครูขอเอ่ย คำบ๊ายบาย สวัสดี


1

2

2

2

3

4

4

3

5

2

6

4

7

4

8

3

9

3

10

3

.

.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: