ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ – กรอบความรู้ที่ 11 – 15

กรอบความรู้ที่ 11 – 15

กรอบที่ 11

เฉลยกรอบที่ 10

เนื้อหา

ภาษาไทยเพื่อการสืบค้น อยู่ในหมวด 400 ภาษาศาสตร์ (Language)

เศรษฐศาสตร์จุลภาค อยู่ในหมวด 300 สังคมศาสตร์

(Social sciences)

อาหารไทยสี่ภาค อยู่ในหมวด 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี (Technology)  

ดนตรีไทย อยู่ในหมวด700 ศิลปะและการบันเทิง (Arts and recreation)

การใช้ตัวอักษรร่วมกับเลขหมู่หรือแทนเลขหมู่ (1)

หนังสือบางประเภทอาจใช้สัญลักษณ์อย่างอื่นแทนหมวดหนังสือ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ การค้นหา และประหยัดเวลา ดังนี้

1. หนังสืออ้างอิง (Reference) ใช้ตัวอักษร แทนหนังสือ

อ้างอิงภาษาไทย และใช้ตัวอักษร “R” แทนหนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ

2. หนังสือแบบเรียน และหนังสือคู่มือ ใช้ตัวอักษร ย่อมาจาก แบบเรียน และใช้ตัวอักษร ย่อมาจาก คู่มือ

3. หนังสือสำหรับเด็ก ใช้ตัวอักษร ย่อมาจาก เยาวชน หรือตัวอักษร “J” ย่อมาจาก “Juvenile” แทนหนังสือเยาวชนภาษาอังกฤษ

— คำถาม

หนังสือเรื่อง เอมิลยอดนักสืบ ต้องใช้ตัวอักษรย่อว่า ย หรือ J

.

กรอบที่ 12

เฉลยกรอบที่ 11

เนื้อหา

หนังสือเรื่อง

เอมิลยอดนักสืบต้องใช้ตัวอักษรย่อว่า เพราะเป็นหนังสืออ่านสำหรับเยาวชนที่แปลมาเป็นภาษาไทยแล้ว แต่ถ้าหากยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่จึงจะใช้อักษรย่อว่า J

การใช้ตัวอักษรร่วมกับเลขหมู่หรือแทนเลขหมู่ (2)

  • นวนิยายไทย

ใช้อักษรย่อว่า หรือ นว(ย่อมาจาก นวนิยาย)

  • นวนิยายภาษาอังกฤษ

ใช้อักษรย่อว่า “F” (ย่อมาจาก Fiction)

  • เรื่องสั้นไทย

ใช้อักษรย่อว่า ร.ส. (ย่อมาจาก เรื่องสั้น)

  • เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ

ใช้อักษรย่อว่า “S.C.” (ย่อมาจาก Short Story Collection)

— คำถาม

หนังสือต่อไปนี้ต้องใช้อักษรย่อว่าอะไร

เจ้าหงิญ ข้างหลังภาพ เดอะ ดาวินชี่ โค้ด

.

กรอบที่ 13

เฉลยกรอบที่ 12

เนื้อหา

เจ้าหงิญ ใช้อักษรย่อว่า

“ร.ส.”

ข้างหลังภาพ ใช้อักษรย่อว่า

“น หรือ นว”

เดอะ ดาวินชี่ โค้ด ใช้อักษรย่อว่า

“F”

เลขเรียกหนังสือ (Call Number)

เลขเรียกหนังสือ หมายถึง ตัวเลขจำนวนหนึ่งที่กำหนดให้หนังสือแต่ละเล่ม เพื่อช่วยให้ทราบตำแหน่งที่อยู่ของหนังสือเล่มนั้นในห้องสมุด ซึ่งประกอบด้วย

  • เลขหมู่หนังสือ
  • อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง และเลขผู้แต่ง
  • อักษรตัวแรกของชื่อหนังสือ

— คำถาม

การจัดเรียงหนังสือบนชั้นพิจารณาส่วนใดของหนังสือเป็นลำดับแรก ระหว่าง ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง และเลขหมู่หนังสือ

.

.

กรอบที่ 14

เฉลยกรอบที่ 13

เนื้อหา

การจัดเรียงหนังสือบนชั้นพิจารณา เลขหมู่หนังสือ เป็นลำดับแรก

การจัดเรียงหนังสือบนชั้น

การจัดเรียงหนังสือบนชั้น หมายถึง การนำหนังสือขึ้นชั้นให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ และถูกต้องตามวิธีการจัดเรียงหนังสือบนชั้น เพื่อให้สามารถค้นหาหนังสือได้สะดวก รวดเร็ว และทำให้หนังสือบนชั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าศึกษาค้นคว้า

— คำถาม

ขั้นตอนทั่วไปของการจัดเรียงหนังสือบนชั้นทำอย่างไร

.

กรอบที่ 15

เฉลยกรอบที่ 14

เนื้อหา

ขั้นตอนทั่วไปของการจัดเรียงหนังสือบนชั้น คือ

· แยกหนังสือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ

· แยกประเภทของหนังสือ

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเรียงหนังสือบนชั้น (1)

1.เรียงตามลำดับเลขเรียกหนังสือ คือเรียงจากเลขหมู่น้อยไปหามาก เรียงจากซ้ายไปขวา ชั้นบนลงชั้นล่าง โดยดูจากเลขเรียกหนังสือที่สันหนังสือ

2.เลขหมู่ซ้ำกัน เรียงตามลำดับอักษรผู้แต่ง

3.เลขหมู่และอักษรชื่อผู้แต่งซ้ำกัน เรียงลำดับเลขผู้แต่ง

4. เลขหมู่และผู้แต่งซ้ำกัน เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง

— คำถาม

เลขหมู่และผู้แต่งซ้ำกัน หมายความว่าอย่างไร

.

.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: